Arayüzgenç temsil eksikliğine dikkat çekmek ve gençlerin temsil eksikliğinden kaynaklanan sorunlarına çözüm önerileri üretmek adına başlatılmış sosyal bir kampanyadır.

©2021 Arayüz Kampanyası, tüm hakları saklıdır.

Biz Kimiz?

Genç temsil eksikliğini hayatlarında hissetmiş bir grup üniversite öğrencisi olarak 19 Mayıs 2020’de Arayüz Kampanyası’nı başlattık. Tamamen bağımsız şekilde yürüttüğümüz bu sosyal kampanyanın ortak çalışmalarını, destekçilerini ve paydaşlarını internet sitemiz üzerinden şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Kampanyanın maddi yükünü kitlesel fonlama ve çeşitli desteklerle sağlıyoruz. Kitlesel fonlama ile ne kadar gelir elde ettiğimizi ve hangi kurumlardan fon aldığımızı yine aynı şekilde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereği açıkça internet sitemizde belirtilmekteyiz. 

Ne Yapıyoruz?

Arayüz Kampanyası olarak temel amacımız Türkiye’de gençleri ilgilendiren alanlar başta olmak üzere karar alıcı kurumlarda genç temsil eksikliğini azaltmak. Bunun için genç temsil eksikliğinin yaratmış olduğu ya da büyümesine neden olduğu sorunları topluyoruz ve gençler olarak katılımcı süreçlerle bu sorunlara çözüm önerileri üretiyoruz. Bu süreçte amacımız kamuoyunu genç temsil eksikliğine ilişkin bilinçlendirmek ve gençler olarak politika üretim süreçlerine katılımımızı pratik ederek geliştirmek. Arayüz Kampanyası’nın faaliyetlerini altı aşamada inceleyebiliriz.

Sorun Toplama

Kurduğumuz iletişim kanalları üzerinden gençlerin sorunlarını topluyoruz. Ekibimiz tamamen gençlerden oluştuğu için ekip olarak sorun tespitinde de bulunuyoruz. Siz de internet sitemiz üzerinden sorun bildirebilirsiniz.

Veri Oluşturma

Bize bildirilen ya da tespit ettiğimiz sorunların ne kadar yaygın olduğunu, hangi genç gruplarının daha çok etkilendiğini, sosyo-ekonomik olarak daha çok etkilenen gençleri bulmak ve sorunu somutlaştırmak adına anketler ve mülakatlar yapıyoruz.

Raporlama Çalışması

Elde ettiğimiz verilerle sorun hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına raporlar ve bilgi notları hazırlıyoruz. Ardından bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Politika Üretme

Çalışma yaptığımız sorun alanlarında katılımcı politika önerileri üretiyoruz. Bu süreçlere sadece gençleri değil akademisyenleri, sivil toplum gönüllülerini, STÖ’leri ve uzmanları da davet ediyoruz.

Karar Alıcıları Etkileme

Sorunlar, raporlar ve politika önerileriyle birlikte gençleri katılımcı şekilde karar alma süreçlerine dahil etmemiş olan kişi ya da kurumlara ulaşıyor ve gençlerin sorunlarıyla birlikte çözüm önerilerini iletiyoruz. Baskı kurarak gençlerin sürece dahil olması için çalışıyoruz.

İzleme

Karar alıcılara baskı sonrası politikalarını ve uygulamalarını takibe alıyoruz. Gençlerin sorunlarını çözüp çözmediklerini takip ediyoruz. Uygulamaların gecikmesi ve katılımcılığın sağlanmaması durumunda yeniden baskı yapıyoruz.

Amacımız Ne?

Arayüz Kampanyası olarak temel amacımız genç temsil eksikliği ve onun yaratmış olduğu sorunlara ilişkin kamuoyunda bilinç yaratabilmek ve genç temsil eksikliğini kademeli olarak azaltabilmek. Bunu yaparken aynı zamanda genç temsil eksikliği nedeniyle yeteri kadar görünmemiş olan sorunlara ilişkin de çözüm önerileri üreterek hem katılımcı politika üretim süreçlerini deneyimlemiş olmak hem de anlık sorunlar hakkında da kamuoyunu bilgilendirmek.

Gönüllümüz Ol!

Arayüz Kampanyası dahilinde genç temsil eksikliğiyle mücadele etmek için sen de aramıza katıl!

Anket Çalışmamıza Destek Ol!

Düzenli olarak yaptığımız anket çalışmalarında görüşmeleri gerçekleştiren ekibe dahil olabilirsin.

İzleme Ekibimize Katıl!

Politika izleme ekibimizle birlikte yaptığımız baskıların sonuçlarını gözlemleyebilirsin.

Sorun Toplamamıza Yardımcı Ol!

Raporlama çalışması yapmamız için sorun toplayarak sürece destek olabilirsin.

Blogumuzdan Yazılar

Çıkan son yazıları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Tanışmak, görüşmek, destek olmak, iş birliği yapmak ya da sadece aklınıza takılan bir şeyi sormak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Start typing and press Enter to search

    Shopping Cart