Arayüzgenç temsil eksikliğine dikkat çekmek ve gençlerin temsil eksikliğinden kaynaklanan sorunlarına çözüm önerileri üretmek adına başlatılmış sosyal bir kampanyadır.

©2021 Arayüz Kampanyası, tüm hakları saklıdır.

Biz Kimiz?

Arayüz Kampanyası, genç temsil eksikliğini hayatlarında hissetmiş olan bir grup üniversite öğrencisi tarafından 19 Mayıs 2020’de başlatılmış sosyal bir kampanyadır. Tamamen bağımsız şekilde yürütülen Arayüz Kampanyası yapmış olduğu ortak çalışmaları, destekçilerini ve paydaşlarını internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde yayınlamaktadır. Kampanyanın maddi yükü ise kitlesel fonlama ve çeşitli desteklerle sağlanmaktadır. Kitlesel fonlama ile ne kadar toplandığı ve hangi kurumlardan fon alındığı da yine aynı şekilde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereği açıkça internet sitemizde belirtilmektedir. Bunları ve dahasını incelemek için aşağı tıklayınız.

Ne Yapıyoruz?

Arayüz Kampanyası’nın temel amacı Türkiye’de gençleri ilgilendiren alanlar başta olmak üzere karar alıcı kurumlarda genç temsil eksikliğini azaltmaktır. Bunu yapabilmek adına genç temsil eksikliğinin yaratmış olduğu ya da büyümesine neden olduğu sorunları toplamakta ve gençler olarak katılımcı süreçlerle çözüm önerileri üretmekteyiz. Bu süreçte amacımız kamuoyunu genç temsil eksikliğine ilişkin bilinçlendirmek ve gençler olarak politika üretim süreçlerine katılımımızı pratik ederek geliştirmektir. Arayüz Kampanyası’nın faaliyetlerini altı aşamada inceleyebilirsiniz.

Sorun Toplama

Kurduğumuz iletişim kanalları üzerinden gençlerin sorunlarını topluyoruz. İnternet sitemiz üzerinden sizler de sorun bildirebilirsiniz. Ekibimiz tamamen gençlerden oluştuğu için ekip olarak sorun tespitinde de bulunuyoruz.

Veri Oluşturma

Bildirilen ya da tespit edilen sorunların ne kadar yaygın olduğunu, hangi genç grupların daha çok etkilendiğini, sosyo-ekonomik olarak daha çok etkilenenlerini bulmak ve sorunu somutlaştırmak adına anket ve mülakatlar yapıyoruz.

Raporlama Çalışması

Elde ettiğimiz verilerle sorun hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına raporlar ve bilgi notları hazırlıyoruz. Bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Politika Üretme

Ardından çalışma yaptığımız sorun alanlarında katılımcı şekilde politika önerileri üretiyoruz. Bu süreçlere gençlerle birlikte akademisyenleri, sivil toplum gönüllülerini, stö’leri ve uzmanları da davet ediyoruz.

Karar Alıcıları Etkileme

Sorunlar, raporlar ve politika önerileriyle birlikte gençleri katılımcı şekilde karar alma süreçlerine dahil etmemiş olan kişi ya da kurumlara ulaşıyor ve gençlerin sorunlarıyla birlikte çözüm önerilerini iletiyoruz. Baskı kurarak gençlerin sürece dahil olması için çalışıyoruz.

İzleme

Karar alıcılara baskı sonrası politikalarını ve uygulamalarını takibe alıyoruz. Gençlerin sorunlarını çözüp çözmediklerini takip ediyoruz. Uygulamaların gecikmesi ve katılımcılığın sağlanmaması durumunda yeniden baskı yapıyoruz.

Amacımız Ne?

Arayüz Kampanyası olarak temel amacımız genç temsil eksikliği ve onun yaratmış olduğu sorunlara ilişkin kamuoyunda bilinç yaratabilmek ve genç temsil eksikliğini kademeli olarak azaltabilmektir. Bunu yaparken aynı zamanda genç temsil eksikliği nedeniyle yeteri kadar görünmemiş olan sorunlara ilişkin de çözüm önerileri üreterek hem katılımcı politika üretim süreçlerini deneyimlemiş olmak hem de anlık sorunlar hakkında da kamuoyunu bilgilendirmektir.

Gönüllümüz Ol!

Arayüz Kampanyası dahilinde genç temsil eksikliğiyle mücadele etmek için sen de aramıza katıl!

Anket Çalışmamıza Destek Ol!

Düzenli olarak yaptığımız anket çalışmalarında görüşmeler gerçekleştiren ekibe dahil olabilirsin.

İzleme Ekibimize Katıl!

Politika izleme ekibimizle birlikte yaptığımız baskıların sonuçlarını gözlemleyebilirsin.

Sorun Toplamamıza Yardımcı Ol!

Raporlama çalışması yapmamız için sorun toplayarak sürece destek olabilirsin.

Blogumuzdan Yazılar

Çıkan son yazıları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Tanışmak, görüşmek, destek olmak, iş birliği yapmak ya da sadece aklınıza takılan bir şeyi sormak için fark etmez bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Start typing and press Enter to search

    Shopping Cart