Arayüzgenç temsil eksikliğine dikkat çekmek ve gençlerin temsil eksikliğinden kaynaklanan sorunlarına çözüm önerileri üretmek adına başlatılmış sosyal bir kampanyadır.

©2021 Arayüz Kampanyası, tüm hakları saklıdır.

Gençlerin Siyasal Temsili Raporu

Gençlerin Siyasal Temsili Raporu görseli

Arayüz Kampanyası Türkiye’deki Gençlerin Siyasal Temsili raporunu hazırladı. Kampanyanın başlama sebebi Türkiye’de genç temsilinin yetersizliğiydi. Kampanya bu yetersizlik hakkında gençlerin ne düşündüğünü ortaya koymak için bu çalışmayı yaptı. Öncelikle çalışma için kampanya ekibi 13 sorudan oluşan bir anket hazırladı. Bu anket çalışmasına 18-29 yaş aralığında 393 genç katılım sağladı. Ankete Türkiye’nin bütün bölgelerinden katılım geldi. Katılımcıların bölgesel dağılımına baktığımızda, en çok katılım 260 kişi ile Marmara Bölgesi’nden geldiğini görmekteyiz. Daha sonrası ise sırayla şu şekildedir. İç Anadolu Bölgesi’nden 51 kişi, Ege Bölgesi’nden 28 kişi, Akdeniz Bölgesi’nden 24 kişi, Karadeniz Bölgesi’nden 23 kişi, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 5 kişi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2 kişi.

Ankete katılan katılımcılar sorulara 0 ile 100 aralığında bir notlandırma ile cevap vermişlerdir. Bu değerlendirme sonucunda soru bazında ortaya çıkan genel not, genç temsilin Türkiye’deki durumunu anlamak için önemli bir veri oluşturmaktadır. Anket sorularına baktığımızda ise Türkiye’deki gençlerin siyasal temsili başlığında şu alt başlıkları değerlendirdiğini görebiliriz: yöneticilerin temsil etmesinin gençler için önemi, TBMM’de genç temsilin durumu, siyasal partilerde genç temsilin durumu, siyasal partilerin gençlik çalışmaları, yerel yönetimlerde genç temsilin durumu, Türkiye’deki genç temsilin işlevselliği.

Kampanyanın raportörleri bu anket çalışmasının ardında elde ettikleri verilerle bu raporu hazırladı. Gelen cevaplar bakıldığında gençlerin büyük çoğunluğu için temsil edilmenin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yine verilen cevaplara göre gençler yeterli bir şekilde temsil edildiklerini düşünmemektedirler. Bu veriler Arayüz Kampanyası’nın çıkış nedeni olan eksik genç temsil fikrini de doğrulamaktadır.

Türkiye’de Gençlerin Siyasal Temsil Raporunun tamamını okumak için:

Paylaş

Yorum yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart