Arayüzgenç temsil eksikliğine dikkat çekmek ve gençlerin temsil eksikliğinden kaynaklanan sorunlarına çözüm önerileri üretmek adına başlatılmış sosyal bir kampanyadır.

©2021 Arayüz Kampanyası, tüm hakları saklıdır.

Sakarya Üniversitesi ‘nde Ders Kayıt Mağduriyeti

Sakarya Üniversitesi görseli

Üniversiteler için güz dönemi geldi. Kimi öğrenciler derslerine başladı kimisi ise başlamak üzere. Ders dönemi öncesinde elbette bir ders kayıt dönemi gelmekte. Bu dönem bile maalesef birçok öğrenci için sancılı geçiyor. Bu yıl ders kayıt dönemi sancılı geçen üniversitelerden biri de Sakarya Üniversitesi oldu. Kayıt döneminde yaşanan sorunlardan haberdar olunca hemen mağduriyet yaşayan üniversite öğrencilerine ulaştım ve sorunu onlardan dinledim. Onların sesini duyurmak için bu yazıyı kaleme alıyorum.

Sakarya Üniversitesi’nin yayınladığı akademik takvime göre 3 Eylül 2021’de güz yarıyılı ders programı ilan edilmiş, ders kayıt tarihleri ise 20-22 Eylül olarak belirlenmiş. 27 Eylül itibari ile güz yarıyılı öğretimi başlayacak. Bu akademik takvime göre öğrenciler planlarını yaptılar ve 20-22 Eylül tarihlerinde ders kaydı için okul sistemine girdiler. Ancak birçok öğrenci kayıt işlemlerini yapamadı. Yaşadıkları sorun sonrası danışmanlar, öğrenci işleri gibi vasıtalar ile iletişim kurarak sorunlarını çözmeye çalıştılar. Önce sistemsel bir hata olduğu söylenildi. Ama daha sonra sistemsel bir hata olmadığı 3 yıl önce değişen yönetmelikteki maddeler nedeniyle ders kayıt işlemlerini yapamadıklarını öğrendiler. Görüştüğüm öğrenciler bu bilgiyi hala sorunu yaşayan herkesin bilmediğini ifade etti. Hala sorunun sistemsel olduğunu zanneden öğrencilerin olma ihtimali var anlayacağınız.

Öğrencilerin yaşadığı sorun, Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma” başlıklı 7. maddenin 3. fıkrasında yapılan düzenlemeden kaynaklanıyor. Yönetmelikteki ilgili kısım aşağıdaki gibi:

(3) Ön lisans programlarında ikinci yarıyıl sonu ve lisans programlarında dördüncü yarıyıl sonu itibariyle, bulunduğu döneme kadar tüm dersleri almış olmak şartıyla, en son GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci, bulunduğu yarıyıl ve üst yarıyıllardan derslere yazılmaz. GNO hesabında alınan son notlar dikkate alınır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Buna göre ön lisans öğrencileri 2.sınıf derslerini alabilmek için ortalama şartı ile birlikte1.sınıfın bütün derslerini almış olmaları gerekiyor. Aynı şekilde lisans öğrencilerinin 3.sınıf derslerini alabilmeleri için yine ortalama şartı ile birlikte ilk 2 yılın bütün derslerini almış olmaları gerekiyor. Bu fıkranın gerekçesine bakıldığında öğrencilerin mesleki derslere geçmeden önce temel dersleri almış olmaları gerektiği ama sadece ortalama şartı ile bu gereklilik sağlanamadığının ifade edildiği görülüyor. Çünkü öğrenci seçmeli derslerden aldığı yüksek notlar ile ortalama şartını sağlayabiliyor ve zorunlu derslerdeki not eksikliğini kapatabiliyor. Bu durumda ise öğrencilere verilmesi istenen yetkinlik verilemiyor. Bu sebeplerden dolayı üniversite yönetimi, yönetmelikte yukarıdaki değişikliği yapıyor. 2019-2020 öğretim yılının başlangıcı ile birlikte yeni yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bu yıl yönetmeliğin uygulanacağı 3. yıl ama hala bu düzenleme ve nedeni bilinmiyor.

Yapılan düzenlemeyi sorgulamak benim yetkinliğimi aşan bir mesele. İlgili fıkranın gerekçesini okuduğumda yapılan düzenleme mantıklı da geldi açıkçası. Ancak buna rağmen öğrencileri dinlediğimde hala mağdur olduklarını düşünüyorum. Neden bu kanaate vardığımı açıklamadan önce görüştüğüm öğrencilerden bazılarının ifadelerini aktarmak istiyorum.

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Yaşadıkları Mağduriyeti Arayüz Kampanyasına Anlattı

Bu problemi yaşayan üniversitemizde kesin olarak bilmesek de 1.400 kadar öğrenci arkadaşımız olduğunu biliyoruz. Yatay geçiş, Dikey Geçiş öğrencilerinin genelini ve haricinde SAÜ öğrencisi olan üniversitenin yaklaşık %2-3’ü bu problemle baş etmek zorunda kalıyor. Yatay geçiş dönemimde eski okulum ile geçecek olduğum Sakarya üniversitesi arasında ders programı uyuşmazlığı sebebiyle öğrenci bilgi sistemi olan SABİS hemen hemen her öğrenciye sistem gereği (nedeni bilinmez) 1 ders vermemiş bulunmaktaydı. Bu sene yaklaşık 3-4 gün önce 1400 kadar öğrenci öğreniyor ki alt dönemlerden ders alamayan öğrenciler bir üst sınıfa geçemez kaldığı veya almadığı dersleri vermek zorundadır. Her üniversitede alttan veya üstten dersler aynı anda alınabiliyor. Fakat Sakarya Üniversitesi’nde bize denilen şudur ki 1 dersin bile varsa bütün sene o 1 dersini alacaksın.

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi

Ben 4. Dönemde yalnızca bir dersten DZ ile kaldım ancak genel ortalamam 2.69. Şu anda 5. dönemden ders almam gerekirken bir dersten DZ ile kaldığım için 5. dönemden ders alamıyorum ve kaldığım ders 4. Dönemde olduğu için bu yılın 2. Dönemi dersi verebiliyorum sonuçta bir yılım harcanmış oluyor.

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi

Ben 2. sınıfın ilk döneminde dönem derslerimin bir seçmeli dersi hariç hepsini aldım ve alt dönemden kaldığım 2 ders olduğu için onları da seçtim ve kredim dolduğundan başka ders alamazdım fakat bu durumun problem oluşturacağını düşünmedim. Nasıl olsa 3. sınıfta ders sayısı az olduğundan kredi açığı oluşuyor dedim ve seçmeli dersi o zamana bıraktım. Seçtiğim dersleri danışman öğretmenin onayına gönderdim ve o kontrol edip dersleri onayladı ki bu demek oluyor ki seçmeli dersin bir tanesini seçmemem problem değil eğer olsaydı uyarıda bulunup bu şekilde seneye ders alamazsın demesi gerekirdi. Bu sene 3. sınıf ders seçimleri açıldığında dönem derslerini alamadığımı gördüm ve öğrenci işlerini aradım açan olmadı. Danışman öğretmenime mail attım dönüş yapmadı. Daha sonra sınıf grubuna yazdım ve oradan bu durumda olan arkadaşlar olduğunu, danışman öğretmen ve dekan yardımcısının onlara bunun sistem hatası olduğunu ve beklememizi söylediklerini öğrendim. Ders seçiminin son gününe kadar öğrenci işlerini arayıp onlara ulaşmaya çalışarak bekledim. Lakin problem çözülmedi. Ders seçiminin son gününde öğleden sonra üçte öğrenci işlerine ulaşabildim ve sorunumu ilettim. Bana bunun yönetmelikteki ilk defa uygulanan bir maddeden dolayı olduğunu ve sadece geçen senelerden ders seçimi yapabileceğimi söylediler.

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi

Buraya ekleyemediğim daha birçok kişi alt sınıftan kalan 1 dersini almadığı için kendi dönemimden ders alamadığını ifade etti. Onların adına bunu da belirtmek istiyorum. Alınmamış sadece 1 ders. İncelemeye geçmeden önce aynı yönetmelikte düzenlenen başka bir maddeye de yer vermek istiyorum. Yönetmeliğin 6. maddesinde danışmanın görevleri düzenlenmiş. Bu maddeye göre “Danışman, derse yazılma sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamakla görevlidir. “

Şimdi konuyu toparlayıp değerlendirmeye geçiyorum. 2019-2020 öğretim döneminde yürürlüğe girmiş bir yönetmelik var. Yapılan ve ciddi sonuçlara neden olabilecek bir değişiklik var. Ama konu ile ilgili bilgisi olan yok. Öğrencisini yönlendirmekle görevli danışmanlar durumu bilmiyor. Öğrenciyi zamanında uyarmıyor. Kayıt döneminde öğrenciler kendi çabalarıyla “durumu bilmesi gereken kişilere”, yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Ancak bu kişiler dahi durumun farkında değiller ki önce sistemsel bir sıkıntı olduğuna yönelik bilgi veriyor. Evet yönetmelik ve yönetmeliğin gerekçesi üniversitenin sitesinde mevcut. Ancak bunu yayınlamak bilgilendirme sorumluluğunu kaldırmıyor. Çünkü görüyoruz ki durumu bilmeyen sadece öğrenciler değil.

İlgili fıkranın gerekçesini incelediğimizde seçmeli derslerde elde edilen başarı ile zorunlu derslerin önemsenmemesi önlenmek için bu düzenlemeye gidildiğini görmüştük. Ancak birçok öğrencinin altta kalan ve döneminden ders almasına engel olan tek dersi seçmeli ders. Oluşan bu durum maddenin gerekçesi ile de bağdaşmıyor. Hadi altta kalan dersin zorunlu bir ders olduğu ihtimalini değerlendirelim. Kalan 1 dersin eksikliğini seçmeli derslerden alınan yüksek notların kapatması mümkün değil ki zaten ortalaması 3,5 olan öğrenci dahi aynı sıkıntıyı yaşayabiliyor. Ama o 1 ders öğrencinin 1 yılına mal olabiliyor. Öğrenciye yetkinlik kazandırmak istenmesi anlaşılır ve haklı bir gerekçe ancak uygulamadaki duruma baktığımızda yapılan düzenlemenin ölçülü olmadığı ve eksiklerinin olduğu görülmekte.

Ders alamayacağını ders kayıt dönemi sonunda öğrenen öğrencilerin mağduriyeti sadece kaybettikleri 1 yıl ile kalmıyor. Bu öğrenciler ders alabileceklerini düşünerek kalacak yer ayarladılar. Bunun için sözleşme imzaladılar. 2. Öğretimde eğitim alan öğrenciler harçlarını yatırdılar. Memleketlerinden Sakarya’ya gitmek için otobüs, uçak bileti aldılar. Ama şimdi ders alamayacaklarını öğrendiler. Yani hem masraf yaptılar hem de yıl boyunca yapacakları masrafın taahhüdünü verdiler. Üstelik bu durum burs-kredi konusunda da sorun oluşturmakta. Eğitim dönemleri boyunca verilecek olan burs ya da kredi uzayan yılda verilmeyecek ve 1 yıl bu destek olmadan eğitimlerine devam etmek zorunda kalacaklar. KYK kredisi alan bir öğrenci kredisi kesildikten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamak zorunda. Ödemediği takdirde borcu katlanarak artıyor. Bu durumda mezun olduktan sonra iş bulmak için verilen süre yarıya düşmüş oluyor. Ülkemizdeki iş bulmanın zorluğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu durumun öğrencileri çok zorlayacak bir durum olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır.

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Yaşadıkları Mağduriyeti Arayüz Kampanyasına Anlattı

Okul dönemi artan kiralarla ucu ucuna ev tutup, anlaşıp otobüs biletini alıp geldiğinde bu yönetmelikten haberdar olan bir sürü öğrenci arkadaşım var. Koskoca dönem saçma yönetmelik yüzünden 1 ders için ev tutup onca masrafa girmiş demek. Bunun gibi bir sürü örnek arkadaş var bu 1400-1500 kişi içerisinde.

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi

Bu durum dolayısıyla danışman öğretmenime, dekan yardımcılarına, dekana, öğrenci dekanlığına, rektöre ve CİMER’e dilekçeler ve mailler gönderdim lakin tek bir dönüş aldım ve bu da olumsuz bir cevap oldu. Ayriyeten bu cevabın herkese gönderilen bir cevap olduğunu ve problemimi incelemediklerini fark ettim. GNO’m 2,39 olmasına rağmen ben bir sene okul uzatmaya mecbur bırakılıyorum ve bu pandemi ekonomisinde bir sene fazladan yurtta, masraflarımla bir başıma bırakılıyorum.

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi

Görüştüğüm öğrencilerden biri okula gidip arkadaşları ile rektörü ziyaret etmek ve sorunlarını direkt anlatmak istemişler. Ancak rektör bu konu hakkında kimseyi kabul etmeyeceğini söylemiş. Çok zor geçen 1,5 yılın ardından yeniden üniversitesine kavuşup belki online dönemin verimsizliği ve getirdiği eksikliği kapatmaya çalışacak öğrencilere daha kayıt döneminde üniversitenin kapıları kapanmış gözüküyor.

Sonuç olarak Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden büyük bir kitle yönetmelikte yapılan düzenleme ve bu düzenlemeden genelin haberdar olmaması -danışman hocalar dahil- nedeniyle mağdur oldular. Bu konu hakkında bir çözüm getirilmezse yaşanan mağduriyetler ve etkisi yıl boyunca hatta mezuniyetten sonra bile devam edecek gibi gözüküyor. Sakarya Üniversitesi yönetiminin öğrencilerinin sesine kulak vermesi ve mağduriyetlerini ortadan kaldırmasını öğrencileri ile birlikte talep ediyoruz.

Share on

There are no comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart