Arayüzgenç temsil eksikliğine dikkat çekmek ve gençlerin temsil eksikliğinden kaynaklanan sorunlarına çözüm önerileri üretmek adına başlatılmış sosyal bir kampanyadır.

©2021 Arayüz Kampanyası, tüm hakları saklıdır.

9

>
>
>
9
İnsana Yakışır İş ve İş Açığı: Çalışan Yoksulluğu Açısından Kısa Bir Değerlendirme

İnsana Yakışır İş ve İş Açığı: Çalışan Yoksulluğu Açısından Kısa Bir Değerlendirme

Yazan: Ömer Melikoğlu Günümüzde hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin -ki bu ülkere pek tabii ki Türkiye de dahil- karşılaştığı en temel sorunlardan

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart