Arayüzgenç temsil eksikliğine dikkat çekmek ve gençlerin temsil eksikliğinden kaynaklanan sorunlarına çözüm önerileri üretmek adına başlatılmış sosyal bir kampanyadır.

©2021 Arayüz Kampanyası, tüm hakları saklıdır.

Karar Masalarında Yer Almak İstiyoruz

Karar Masaları görsel

Gençler olarak daha fazla söz hakkına sahip olmak ve karar masalarında yer almak istiyoruz. Temsilin bir sorun olduğunu biliyor ve bu sorunun aşılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak karar masalarından ne anlıyoruz? Söz hakkına nasıl sahip olacağız? Karar masalarında yer alamayınca neler oluyor? Neden bize yer verilmesi gerekiyor? Gibi çeşitli soruların akıllarda beliriyor. Tüm bu soruların cevaplanmadan bu söylemler biraz havada kalıyor. O nedenle gelin hep birlikte ekipçe bu sorulara verdiğimiz cevaplara bakalım.

Karar Masalarından Ne Anlamalıyız?

Önce karar masalarından ne anladığımızla, neyi kastettiğimizle başlıyorum. Hayatımızın birçok alanında çeşitli kararlar bizler adına ilgili seçilmiş ya da atanmış yöneticiler tarafından alınıyor. Okuduğumuz okulda rektörümüz, lisede müdürümüz, yerelde belediye başkanı/muhtar gibi seçilmişler ya da vali/kaymakam gibi atanmışlar ve ulusal kararlarda Cumhurbaşkanı, Bakanlar gibi karar alıcılar bizim adımıza kararlar alıyorlar. Bu karar alım süreçlerinde elbette tek bir karar alıcı yok. Aynı zamanda meclisler, heyetler ve senatolar gibi destekleyici mekanizmaların da var olduğunu biliyoruz. Karar alma sürecinde nihai karar alıcılar bazen kişiler bazen ise meclisler olabilmektedir. Bu süreçler farklı boyutlarda ve durumlarda değişebiliyor. Ancak kararların kapsayıcılığı konusunda ek bir çaba tümünde geçerli olmaktadır. Alınan kararların etkilenenleri çok çeşitli kesimler olabilmektedir. Bu kesimlerin de o karar süreçlerinde yer alması gerektiğine inanıyoruz. En başta gençler olarak biz yer almak istiyoruz.

Gençler olarak hayatımızı ilgilendiren kararların alındığı her süreçte yer almak istiyoruz. Bu süreçler çeşitli kurumlarda ve düzeylerde işliyor olabilir, biz Arayüz Kampanyası ekibi olarak tüm seviyelerde ve tüm durumlarda gençlerin karar alım sürecine dahil olması gerektiğini savunuyoruz. Örneğin kredi ve yurtlar kurumu aldığımız kredi miktarını belirlerken söz hakkı istiyoruz. Okuduğumuz okulun yöneticileri seçilirken bizim de fikrimizin sorulmasını istiyoruz. Sadece yönetici seçimi sırasında değil okulumuzla ilgili alınan tüm kararlarda karar alınan noktada gençler olarak gençler tarafından temsil edilmek istiyoruz. Ulusal mecliste gençler olarak yer almak ve karar alma süreçlerinde adil bir şekilde temsil edilmek istiyoruz. Bu temsilin ise yine gençler tarafından yapılmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerde alınan kararlarda, yaşam alanlarımızı ilgilendiren konularda, eğitimde, sağlıkta, iç politikada, dış politikada, ekonomide, hayatımızı etkileyen tüm alanlarda karar alınan kademe ne ise o kademede gençler olarak yer almak istiyoruz.

“Bize Yer Açın !”

Gençler olarak temsil sürecinde önümüze çeşitli engellerin konulmasını kabul etmiyoruz. Bu süreçlerde daha katılımcı ve adil bir düzen ile dahil olabileceğimizi biliyoruz. Bu süreçlerden genç olduğumuz için dışlanmak istemiyoruz. Bunun hakkımız olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bizler alınan kararlardan etkileniyor ve sonuçlarını hayatlarımızda doğrudan yaşıyoruz. Sonuçlarını yaşadığımız kararların alım süreçlerinde söz hakkımızın olmasını da oldukça hayati buluyoruz.  

Günümüzde karar alım süreçlerinde daha fazla katılım nasıl sağlanabilir sorusuna cevaplar aranmaktadır. Bizim bu soruna gençler özelinde bir çözüm önerimiz var. Bize yer açın! Bulunduğunuz kademe her ne ise o kademede yer açın, gençlerin fikrini sormak onlarla iletişime geçmek yerine gençlerin sürece dahil olmasını sağlayın. Bunu yapabilmek için gençler olarak bizim aday olmamız gerekiyorsa alan açın olalım. Fikirlerimizi aktarabilecek kanallar kurulması gerekiyorsa bunları kuralım.

Süreçlere dahil olmadığımız her an kendimizi daha da dışlanmış hissediyoruz. Karar süreçlerinde karar masalarında yer almak istiyoruz derken anlatmak istediğimiz şey süreçlere dahil olmak ve süreçlerde özne olmak. Bu sağlanmadıkça sorunlarımız çözülmeyecek, sesimiz duyulmayacak ve bizler dahil edilmediğimiz süreçlerde alınan kararların sonuçları altında ezileceğiz.

Bunu yaşamak istemiyoruz, karar süreçlerine dahil olmak, görünür olmak ve özne olmak istiyoruz.

Paylaş

Yorum yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart