Basın Bülteni

Arayüz Kampanyası Genç Temsil Raporu Yayınladı

Arayüz Kampanyası Türkiye’deki Gençlerin Siyasal Temsilinin Durumunu İnceledi

Arayüz Kampanyası, Türkiye’deki genç temsilin eksikliğine dikkat çekmek isteyen ve gençlerin problemlerini gündeme getirerek bu eksikliği bir nebze gidermek amacıyla, gençlerin inisiyatifiyle yürütülen bir kampanyadır. Kampanya ekibi, kampanyanın çıkış noktası doğrultusunda Türkiye’deki genç temsilin durumunu inceledi. Çalışma için 13 soruluk bir anket hazırlandı. Hazırlanan bu ankete 18-29 yaş arasındaki 393 genç cevap verdi.

 

Ankete cevap verenlerin %65,25’i Marmara, %13’ü İç Anadolu, %7,25’i Ege, %6,25’i Akdeniz, %1,5’i Doğu Anadolu, %0,75’i Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden katılım sağladı. Katılımcıların yaş dağılımı %74,75 18-22 yaş arası, %34 22-25 yaş arası, %8,25 26-29 yaş arası şeklinde oldu.

 

Genç temsilin durumunu anlayabilmek için doğrudan muhataplarının düşüncelerini bilmek gerekmektedir. Hazırlanan raporda gençlerin yerel ve ulusal temsilleri konusuna bakışları hakkında verilere yer verildiği için bu amaç doğrultusunda değerli bir kaynak oldu.

You may also like

Leave a Comment